Medicinska sestra vodi izvajanje preventivne in kurativne dejavnosti v ustanovi ter v povezavi z Zdravstvenim domom Ivančna Gorica, in sicer v pediatrični, ginekološki in zobozdravstveni ambulanti in po potrebi skrbi za povezovanje in obiskovanje raznih specialističnih ambulant v Ljubljani ozroma tudi drugje po Sloveniji.

Od leta 2017 deluje v zavodu tudi zdravnik specialist psihiater, ki v primeru potrebe obravnava mladostnike, ki imajo težave ter skrbi za informacije strokovnim delavcem v zvezi s postopki z mladostniki.