RAZVOJ IN UVAJANJE USPOSABLJANJA O ZDRAVILNIH RASTLINAH NA UČNIH KMETIJAH – FITOKMETIJE

Nosilec: UNM FZV

Partnerji: Kmetija Mahne, Kmetija Divji vrt, Kmetija Markovi, Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora

Celotna vrednost projekta: 74.998,46 EUR

Začetek: 17. 10. 2019

Konec: 17. 10. 2021 

Kontaktna oseba: Sabina Krsnik, sabina.krsnik@uni-nm.si, 07- 393 00 37

Cilji:

Proučitev možnosti razvoja in poskusna izvedba aktivnosti na kmetijah, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hranitradicionalno zeliščarstvo, uporabnost divjih rastlin za prehrano in zdravje, izdelavo zdravilnih rastlinskih pripravkov, osnove botanike in varstva rastlinskih vrst.

Pričakovana sprememba:

Kmetije bodo proučile svoje potenciale in poiskale rešitve za izvajanje programov s področja izobraževanj v okviru svojih kapacitet. Razvile bodo programe, ki jih doslej na kmetiji še niso izvajale.

Programe bodo poizkusno izvedle in jih nato še izboljšale. Fakulteta za zdravstvene vede bo pridobila usposobljene izvajalce prakse za program Fitoterapija, ki jih nujno potrebuje. VIZ Višnja Gora bo pridobila usposobljene izvajalce določenih učnih in vzgojnih vsebin, ki so povezane dejavnostmi na kmetiji, dijaki bodo s tem pridobili specializirana znanja.

 

Podatki o financiranju:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezavi:

Razpis: PODUKREP 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani