Mobilna služba je program Strokovnega centra Višnja Gora, ki nudi podporo otrokom,
mladostnikom, njihovim družinam in strokovnim delavcem vpletenih institucij, ki se soočajo s
težavami na področju socialne integracije, vzgojne problematike, izstopajočega vedenja in
čustvovanja.
Podpora je usmerjena v življenjski prostor uporabnikov, kar pomeni, da se jim poskuša približati
krajevno, časovno in vsebinsko. Srečanja tako lahko potekajo tako v našem Strokovnem centru, kot
na domu družine, šoli in drugih lokacijah, ki so uporabnikom najbolj dostopne. Vsebinsko izhajamo iz
potreb uporabnikov, s katerimi soustvarjamo potek pomoči, tako da na začetku skupaj zastavimo
cilje in načrtujemo možne poti do njihove uresničitve, ter jih tekom srečanj evalviramo.
V obravnavo mobilne službe se lahko vključite s pisno prošnjo na spodaj zapisani naslov. Pošlje jo
lahko otrok oz. mladostnik, starši, strokovni delavci vrtca, šole ali Centra za socialno delo.
Poleg svetovalnega dela z družino nudimo tudi svetovanje strokovnim delavcem v obliki konzultacij.

Ime in priimekTelefonska številkaElektronska pošta
    Rok Demšar   031/640 079    rok.demsar@vizvisnjagora.si 
    Staša Lesjak   031/344 326   stasa.lesjak@vizvisnjagora.si 
    Marjana Demšar   031/425 569   marjana.demsar1@vizvisnjagora.si 

KONTAKTIRAJTE NAS
V kolikor bi se radi vključili v proces svetovanja, je za to potrebna pisna prošnja. To lahko naslovite na
mail: rok.demsar@vizvisnjagora.si ali pisno na naslov SC VG: Strokovni center Višnja Gora, Cesta
Dolenjskega odreda 19,
V prošnjo zapišite:
● Opis otroka ali mladostnika (starost, šola, razred ipd.)
● težave, ki ste jih opazili, kako in kje se kažejo
● Opišite, kakšne rešitve ste že preizkušali in kakšne rezultate ste dosegli
● Kaj bi si želeli od nas oz. kakšno pomoč pričakujete
● Svoj kontakt (ime, mail, telefon, če niste starš tudi ime ustanove)
Pri oddaji vloge si lahko pomagate z obrazci.