Splošni cilji vzgojnega dela

Učno področje

 • razvoj učnih navad
 • razvoj pozornosti in koncentracije
 • pridobivanje, širjenje in poglabljanje znanja
 • opravljanje, izvajanje praktičnih opravil in del
 • razvoj mišljenja

Motivacijsko področje

 • razvoj interesov
 • vpliv na notranjo motivacijo in povečanje zunanje
 • povečanje storilnostne naravnanosti

Osebnostno področje

 • razvoj ustrezne samopodobe
 • skrb zase (zdravje, varnost, zunanji videz …)
 • razvoj čustvovanja
 • razreševanje osebnostnega konflikta
 • razvijanje samorefleksije

Socialno področje

 • razvoj ustrezne komunikacije
 • pridobivanje ustreznih znanj, stališč in vrednot
 • uvidevanje, osvajanje in upoštevanje moralnih vrednot
 • učenje ustreznih načinov reševanja problemov

Funkcionalni smotri, ki jih zasledujemo dnevno, so:

 • razvoj navad (prehranjevanje, pitje, spanje, higijenske navade, oblačenje, skrb za obleko, urejenost prostorov, obutev, skrb za svojo in tujo lastnino, učenje, delovne navade, ravnanje z denarjem, točnost, natančnost),
 • skrb za varnost (na stopnicah, v jedilnici, v telovadnici, pri uporabi električnih in kuhinjskih strojev, pri uporabi kolesa in drugih športnih pripomočkov itd.) in
 • skrb za zdravje (rednost in sestava obrokov, način uživanja, škodljiva hrana in pijača, navade in količina spanja, gibanje in zdravje, zdravje in pozitivna čustva, preprečevanje bolezni, skrb za svoje počutje, skrb za vid, sluh, hrbtenico, zdravo spolnost …).