Življenje v skupini

V skupini je prostora za 10 mladostnikov, kar pomeni, da se skupaj sreča veliko različnih življenjskih stilov. Poleg mladostnikov vzgojno skupino sestavljajo še 4 vzgojiteljice. Vsi skupaj se trudimo ustvariti pozitivno vzdušje za skupno bivanje. Pri vzpostavljanju dobrih odnosov so nam v pomoč pravila.

DOGOVORI:

 1. Spoštovanje. Vsi smo različni in vsi smo O. K. Vsak ima lahko svoje mnenje.
 2. Do ljudi, živali in predmetov se vedemo nenasilno.
 3. Morebitne konflikte rešujemo strpno in nenasilno.
 4. Redno opravljamo dežurstva in skrbimo za čistočo skupine.
 5. Aktivno sodelujemo na sestankih in pri drugih skupinskih aktivnostih.
 6. Skrbimo za osebno higieno.
 7. Ne uživamo alkohola in drog.
 8. Kadimo zunaj hiše.
 9. V skupino ne prinašamo kakršnekoli droge ali alkohola.
 10. O izhodih se dogovarjamo z vzgojitelji in ne odhajamo samovoljno iz skupine.
 11. Upoštevamo hišni red.