Trudimo se, da se vsak član med nami dobro počuti. Menimo, da prihod v vzgojni zavod NI KAZEN, ampak je lahko IZZIV in življenjska PRILOŽNOST – le sprejeti jo je treba. In vsak enkrat odide od nas, eni kot zmagovalci, drugi kot …

V 3. vzgojni skupini vsako leto ob začetku šolskega leta načrtujemo skupinski izlet (septembra 2009 smo se podali na naš najvišji vrh –Triglav) in na koncu šolskega leta zaključni izlet (lansko leto smo se npr. popeljali s kolesi po rudniških rovih). Že po tradiciji praznujemo rojstne dneve članov skupine, takrat spečemo torto in se obdarujemo. Ob različnih praznikih in letnih časih si okrasimo skupino in se spomnimo značilnih slovenskih običajev. Ob koncu koledarskega in šolskega leta pogledamo, kaj nam je uspelo v odhajajočem letu, in načrtujemo prihodnje cilje in želje. Vsako šolsko leto si ogledamo gledališko predstavo. Skozi socialne igre spoznavamo konstruktivnejše načine reagiranja in vedenja, ki jih od nas terjajo različni življenjski izzivi. Stremimo k razvijanju posameznikovih interesov, dajemo poudarek pomembnosti vseživljenjskega učenja ter oblikovanju delovnih navad in kvalitetnega ter zdravega preživljanja prostega časa. Razvijamo strpno komunikacijo in stremimo k oblikovanju varnega in sprejemajočega bivalnega okolja, kjer vsak član daje in sprejema nekaj pozitivnega. Želimo in prizadevamo si, da se bi mladostniki kasneje uspešno postavili na lastne noge.